بچه ها خواب خوش...

20 تير 1393
سلام به رفقاء، ماه رمضونیه تموم سعی و تلاش دوستان مصروف خوردن و آشامیدن در شبها و خوابیدن در روزها شده گویا! با این حساب فکر نمی کنم افتتاحیه ای داشته باشیم.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم